La Junta Directiva

La Junta Directiva està formada per socis i sòcies escollits cada quatre anys per l'Assemblea General. Aquest òrgan és el que regeix, administra i representa l'associació de manera desinteressada. Actualment la Junta està formada per les següents persones:

PRESIDENT

Ferran López

VICEPRESIDENT

Toni Méndez

SECRETARI

Jordi Corderroura

TRESORER

Rubèn Català

VOCAL (PRESIDENT D'HONOR)

Joan Güell

VOCAL

Josep Torralba

VOCAL

F. Javier Teruel

VOCAL

Adrià Boix

K. Organigrama Junta.pdf

L'organigrama

En aquest document PDF pots veure l'organigrama actual de la Junta Directiva del Club d'Escacs Sant Joan