Normativa interna

El Club d'Escacs Sant Joan es regeix, en tot cas, per la legislació vigent. Entre d'altres, per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions; per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. Com a entitat sense ànim de lucre registrada públicament, ens regim pels nostres Estatuts i pel nostre Reglament de Règim Intern, que podeu consultar a continuació:

Estatuts.pdf

Estatuts

El document fundacional del Club

Reglament de Règim Intern

El document que especifica i amplia els Estatuts